Nieuws

Extra maatregelen omtrent corona

De regels van het RIVM zijn in ons aller belang aangescherpt.

Wij dienen ons aan deze regels te houden, maar proberen u ook nog zo goed mogelijk onze dienstverlening aan te blijven bieden.

Momenteel werken we in shifts om de fysieke kantoorbezetting zo laag mogelijk te houden. Degenen die niet aanwezig zijn, werken vanuit huis en zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar. Besprekingen en de verplichte uitleg van de akten doen we zoveel mogelijk telefonisch of via Skype of een ander medium.

De aangescherpte regels zijn:

  • We ontvangen niemand zonder afspraak.
  • We serveren geen koffie of thee om op die manier de afspraken die plaats móeten vinden op ons kantoor zo kort mogelijk te houden.
  • We verzoeken u uw eigen pen mee naar ons kantoor te brengen waarmee u de akte kunt tekenen.
  • Na elke afspraak worden de spreektafel en deurklinken door ons gereinigd. 
  • Indien u verkouden bent, koorts heeft of zich niet fit voelt, verzoeken wij u vriendelijk om uw afspraak af te zeggen en een nieuwe datum te plannen.

We hopen op uw begrip en medewerking.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben over de gang van zaken tijdens uw afspraak, neemt u dan gerust contact op met de behandelaar van uw dossier.
Printversie

Naar boven